• प्रदेश सरकार
  • लुम्बिनी प्रदेश
  • सूचना पोर्टल

सूचनाको सूची

सबै सरकारी सूचना लिंकहरू तालिकामा उपलब्ध छन्। कृपया थप सूचनाको लागि लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।

मिति
मन्त्रालय / कार्यालय
सूचना विवरण
सूचना विवरण
थप हेर्नुहोस्
असोज ११, २०७७, आइतबार सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान कृषि कच्चापदार्थ आपुर्ति प्रणाली निर्माण कार्यका लागि संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिएको सूचना
असोज ११, २०७७, आइतबार सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान प्रदेश निजामती कर्मचारी सूचना प्रणाली निर्माण कार्यका लागि संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिएको सूचना
भदौ ३०, २०७७, मंगलबार सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
भदौ २९, २०७७, सोमबार सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
भदौ २५, २०७७, बिहीबार सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
भदौ १८, २०७७, बिहीबार सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान प्रदेश निजामती कर्मचारी सूचना प्रणाली निर्माण सम्वन्धी कार्यको EOI Document
भदौ १८, २०७७, बिहीबार सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान कृषि कच्चापदार्थ आपुर्ति प्रणाली निर्माण सम्वन्धी कार्यको EOI Document
भदौ १८, २०७७, बिहीबार सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान आसयपत्र पेस गर्ने बारे सूचना
भदौ १८, २०७७, बिहीबार सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान क्लाउड सेवा खरिद कार्यका लागि संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिएको सूचना
भदौ ०९, २०७७, मंगलबार सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान स्थानिय तह रिपोर्टिङ प्रणाली अद्यावधिकीकरण कार्यका लागि संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिएको सूचना
भदौ ०९, २०७७, मंगलबार सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान उद्यम डाटाबेस तथा एप निर्माणका लागि संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिएको सूचना
भदौ ०३, २०७७, बुधबार सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिएको सूचना
साउन २३, २०७७, शुक्रबार सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान आसयपत्र पेस गर्ने बारे सूचना
साउन २३, २०७७, शुक्रबार सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान EOI Document स्थानिय तह रिपोर्टिङ प्रणाली अद्यावधिकीकरण
साउन २३, २०७७, शुक्रबार सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान EOI Document उद्यम डाटाबेस तथा एप मार्फत उद्यमी र जनशक्तिको विवरण संकलन प्रणाली निर्माण
साउन २३, २०७७, शुक्रबार सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान क्लाउड सेवा खरिद सम्वन्धमा
साउन १५, २०७७, बिहीबार सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान सफ्टवेयर प्रणालीहरूको सेक्युरिटी अडिट कार्यका लागि आसयपत्र को TOR
साउन १५, २०७७, बिहीबार सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान सफ्टवेयर प्रणालीहरूको सेक्युरिटी अडिट कार्यका लागि आसयपत्र पेस गर्ने बारे सूचना
असार २४, २०७७, बुधबार सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान सिलबन्दी दरभाउपत्रद्वारा मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद सम्वन्धी सूचना
असार २४, २०७७, बुधबार सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्वन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना
असार २४, २०७७, बुधबार सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान सिलबन्दी आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्ने बारे सूचना
असार २४, २०७७, बुधबार सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद सम्वन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सूचना
पुस २७, २०७६, आइतबार प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यबस्थापन केन्द्र स्वास्थ्य सम्वन्धी कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७६-७७ (प्रदेश निःशर्त)